Dat de overbekende zandgroeve te Maarn, prov. Utrecht, welke reeds vele jaren in exploitatie is en menigeen al een mooie verzameling erratica heeft opgeleverd, nog steeds geheimen prijs geeft, moge weer eens blijken uit een onlangs door mij gedane vondst. Bij het inzamelen van noordelijke stollingsgesteenten aldaar, werd mijn oog plotseling getroffen door een stuk kalksteen van ong. 8 x 9 cm, waarin zich de resten bevonden van Molluscen, welke op bijgaande afbeelding zijn weergegeven.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.Ch.M. de Molyn. (1957). Een merkwaardige kalksteen uit de stuwwal bij Maarn. Grondboor & Hamer, 11(4), 98–100.