De heer G.J. Overweel, conservator van de afdeling "Petrologie" van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie te Leiden, heeft zich bereid verklaard om in samenwerking met onze leden een vergelijkend onderzoek van onze Nederlandse zwerfstenen te beginnen. De heer Overweel stelt zich beschikbaar om toegezonden gesteenten macroscopisch en microscopisch te beschrijven en met elkaar te vergelijken.