Naar aanleiding van een recente Duitse publikatie werden vormingswijze en ouderdom der zuidoost nederlandse bruinkool nader beschouwd. Dit leidde tot de konklusie, dat op grond van de tegenwoordige beschikbare gegevens aangenomen moet worden, dat deze bruinkool deel uitmaakt van de grote Duitse Nederrijnse bruinkoolformatie. Hierin zijn een centrale-en een randfacies te onderscheiden. De Nederlandse kool behoort tot deze randfacies. Een midden-miocene ouderdom lijkt waarschijnlijk.

, , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.A. Manten. (1958). Faciës en ouderdom van de Zuidoost Nederlandse bruinkool. Grondboor & Hamer, 12(5), 107–113.