Onder verwijzing naar blz. 103/4 van Grondboor en Hamer no 4 Nieuwe Reeks, delen wij u mede, dat thans de hieronder afgebeelde en omschreven zwerfsteen aan de beurt is voor beschrijving.