Wel iedere zwerfsteenverzamelaar in ons land heeft te maken met de stenen, achtergelaten door het landijs, gletscherafzettingen dus. Over het algemeen weten de verzamelaars wel, dat ze met gletscherafzettingen te maken hebben. Met behulp van handboeken enz. wordt getracht naam en herkomst van de gesteenten vast te stellen. Vragen we verder naar de wijze, waarop het gesteentetransport heeft plaats gehad, of en hoe de gletschers in staat waren vaste en losse gesteenten in zich op te nemen, dan laten de meest gangbare nederlandse handboeken ons in de steek. Daarom kan het nuttig zijn, over dit onderwerp iets meer mede te delen.

, , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. Schuddebeurs. (1958). Erosie en transport van gesteenten door gletschers en landijs. Grondboor & Hamer, 12(6), 129–142.