In de biologie treft men talrijke namen aan, die sinds de oudheid burgerrecht verkregen hebben, maar die bij nadere beschouwing van bouw en levenswijze foutief blijken te zijn: een walvis is geen vis maar een zoogdier; een paalworm is geen worm maar een weekdier; een inktvis is geen vis maar ook een weekdier, evenzo is het osculum van een spons geen mond maar een uitstroomopening. Om dit aan te tonen, volgt een korte beschrijving van bouw en levenswijze van een spons.