In de zandgroeven in de Nijverdalse - en de Hellendoornse berg worden geregeld stukken "verijzerd" hout gevonden. Het oorspronkelijke hout is omgezet in een klappersteenachtige ijzerverbinding, sommige stukken zijn samengekit met kwartskeitjes, grote zandkorrels en dergelijke "belendende voorwerpen". Wanneer men een dergelijk stuk versteend hout vindt, is de eerste gedachte natuurlijk, dat hier sprake is van een zwerfsteen; bij de kleinere stukken kan men ook niet bewijzen, dat het niet het geval is. In sommige stukken is de houtstructuur bijzonder goed bewaard gebleven, zodat het mogelijk moet zijn de houtsoort te bepalen. Soms echter is de ijzerafzetting niet geheel volgens de oorspronkelijke houtstructuur tot stand gekomen. Een dergelijk stuk werd mij getoond door Dr T. Bult uit Groningen. Verschillende stukken, die wel een duidelijke houtstructuur vertonen, zijn in het bezit van mevr. Nagel te Nijverdal.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.H. Römer. (1958). Versteend hout van Pleistocene ouderdom uit de Nijverdalse Berg. Grondboor & Hamer, 12(6), 154–155.