Het navolgende artikel van de oud-directeur van het Lo.ndesmuseum te Hannover, Dr. Friedrich Hamm, verscheen in "der Aufschluss" Jaargang 8 (1957). Ten gerieve van de vele Nederlandse liefhebbers der geologie, die jaarlijks de Isterberg bezoeken, leek het nij gewenst zijn artikel onder uw aandacht ie brengen, waartoe de auteur op mijn verzoek terstond toestemming verleende, waarvoor ik hem hier gaarne dank zeg.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

F. Hamm. (1958). "Voetsporen van dieren" in Bentheimer zandsteen. Grondboor & Hamer, 12(6), 159–162.