Zwerfsteentellingen worden sinds tientallen jaren verricht met verschillende oogmerken. Voor zover de lezers hiervan niet op de hoogte mochten zijn, wordt verwezen naar de literatuur over dit onderwerp, bijvoorbeeld het keienboek van v.d. Lijn, 3e druk, blz. 70-72; v.d. Kley en de Vries blz. 8-13; beter nog de werken van J. Hesemann en last but not least het proefschrift van D. de Waard. In 1957 werd door mij een gezelschap zwerfstenen geteld, geraapt van 3 aaneengesloten akkers. De ligging van het terrein vindt men door een lijn te trekken van Norg over Donderen naar Lieveren en terug naar Norg. Het zwaartepunt van de dan gevormde driehoek is ± de plaats van de telling.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. Schuddebeurs. (1958). Inventarisatie van zwerfstenen bij Norg [Dr.]. Grondboor & Hamer, 12(6), 163–166.