Op de 5de augustus j.l. stond er in vele grote dagbladen een bericht, dat de Zwitserse palaeontoloog Prof, Johannes Hürzelerbij Grosseto in Italië een vrijwel compleet versteend skelet had gevonden van een op de mens gelijkend wezen, de "OREOPITHECUS BAMBOLII" (letterlijk: Berg-aap van Bamboli); in sommige courant en werd dit fossiel zelfs ronduit een "oermens van ruim 10 miljoen jaar geleden" genoemd. De berichten liepen nogal uiteen: uit enige bleek duidelijk hoe sommige verslaggevers in hun geestdrift over het sensationele nieuwtje en in hun haast om dit zo snel mogelijk te publiceren, gestruikeld zijn over voor hen duistere vaktermen. De berichten zelf maakten daardoor op menige en een verwarrende en weinig geloofwaardige indruk).

, , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

E. Westerman Holstijn-Vissering. (1958). Professor Hürzeler en zijn Oreopithecus. Grondboor & Hamer, 12(7), 177–184.