GRONDIJS, reeds lang aanvaard als vervoersmiddel voor zware zuidelijke blokken naar ons land, zal tenminste bij het vervoer van alle zuidelijke stenen van hoofdgroot en daarboven naar hier zijn medewerking hebben verleend. Dit glaciofluviatiel in één ruk uit het bergland aangevoerde materiaal heeft bijzondere waarde voor het herkennen van de praeglaciale stroomlopen, BODEMIJS, als afzetting bekend uit Siberië en als vorming langs de landijsrand van grote getekenis geacht voor de uitbreiding zuidwaarts van het fennoscandische ijsdek, werd tot nu toe als hulpmiddel voor de verplaatsing van blokken ijszandsteen en-leem in ons land niet genoemd. Evenmin werd het gewaardeerd als een vormgevend element voor het fluvioglaciaal. IJSBERGEN blijken, hoewel tot nu aan die mogelijkheid getwijfeld werd, binnen ons land stenen en leem uit de grondmorene glaciofluviatiel verplaatst te hebben. De zwerfstenen van Oudenbosch zullen aldus hun bestemming bereikt hebben.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

L.H. Hofland. (1958). Grondijs, bodemijs en ijsbergen. Grondboor & Hamer, 12(7), 188–194.