In het centrum van het ontwikkelingsgebied Z.O. Friesland ligt als de belangrijkste plaats Drachten. De laatste jaren zijn hier verschillende nieuwe industrieën gevestigd en nieuwe woonwijken, straten en wegen tot stand gebracht. Voor de verdere ontwikkeling van dit gebied werd het nodig geoordeeld bij Drachten een nieuwe haven te graven, waar straks ook flinke coasters kunnen meren. Het hieraan verbonden graafwerk is in hoofdzaak in het afgelopen jaar uitgevoerd. De hierbij vrijgekomen grond is voor een groot deel gebruikt voor ophoging van de landerijen naast de nieuwe haven.

, , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. Schuddebeurs. (1958). Pyriet van Drachten. Grondboor & Hamer, 12(8), 220–224.