Tot de zekerheden des levens behoorde in mijn schooljaren, dat het Paleis op de Dam gebouwd was op 13659 palen en opgetrokken uit Bentheimer zandsteen. Dit laatste blijkt een illusie te zijn. Al heeft dit onderwerp slechts zijdelings met de geologie te maken, toch is het de moeite waard hierop nader in te gaan. Het maandblad van de vereniging Amstelodammum (febr. 58) brengt het volgende.