Toen tijdens de jaarvergadering van de N.G.V. in de zomer van 1954 te Nijverdal de heer G.D. v.d. Heide namens de directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) meedeelde, dat besloten was tot stichting van het Geologisch Reservaat en daaraan de naam te verbinden "P. v.d. Lijn", was dit de bekroning van een jaren-lange actie, die de geoloog Van der Lijn gevoerd had om een terrein, uniek in West-Europa, voor het nageslacht te behouden. Echter met deze belangrijke mededeling waren de problemen aangaande dit mooie gebied nog lang niet opgelost. Integendeel, nu pas konden maatregelen worden beraamd ter conservering en bescherming. Het laatste was in samenwerking met de directie snel geregeld. Er was reeds een systeem van toegangsbewijzen, terwijl in de nabijheid van het terrein begonnen werd met de bouw van een tweetal woningen, waarvan er één betrokken werd door de heer R. Nieuwenhuis, die naast zijn taak bij de bebossing ook het toezicht op het reservaat zou uitoefenen.