Het artikel van J. Schier in Grondboor en Hamer no, 6/7 pag. 156 (1958) heb ik met belangstelling gelezen. Het bevat zeker interessante gegevens van een plekje, dat de moeite waard is te bezoeken. Dat neemt echter niet weg, dat ik toch nog wel enkele opmerkingen over de inhoud van het artikel zou willen maken.