Het onderzoek toonde aan een verplaatsing over grote afstand van een schol Eoceenklei van relatief geringe dikte. Dit moet gebeurd zijn in bevroren toestand. Van een doorkneding van de klei met glaciaal materiaal was geen sprake. Ook de gave toestand van de pyrietknollen wijst hierop.