In september 1958 is een werkje verschenen van Dr. Gerd Lüttig met de titel : "Methodische Fragen der Geschiebe Forschung". De schrijver , die verbonden is aan het Amt für Boden Forschung te Hannover, belicht in zijn boekje allereerst de tot dusver gebruikelijk e methoden van zwerfsteenonderzoek, zoals die van de Deense Geologische Dienst (Flintcoëfficient) , Milthers, Hesemann, Richter en De Waard. Hij kan zich niet geen van alle geheel verenigen.