Het zou wel eens kunnen zijn, dat de wetenschap de geschiedenis van de aarde opnieuw zal moeten schrijven. Geophysici en geologen bestuderen intensief de opzienbarende gedachte (voor het eerst geopperd in de 1 <Me eeuw), dat de aardkorst onsamenhangend is en dat bepaalde krachten er de oorzaak van zijn, dat de aardkorst over de dieperliggende lagen kan heen-schuiven. Zulke verschuivingen kunnen het aangezicht van de aarde wezenlijk veranderen en de daarbij betrokken gebieden aan klimatologische veranderingen onderwerpen, die het lot van alle daar levende wezens kan bepalen. Kort geleden is het duidelijk geworden, dat verscheidene van de gevestigde en algemeen aanvaarde geologische grondstellingen ons niet tot een oplossing brengen van de fundamentele problemen betreffende de aarde. De aanname van verschuivingen van de aardkorst verschaft vele antwoorden,waarnaar de wetenschap lang heeft gezocht.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

C.H. Hapgood. (1959). De verschuivende aardkorst uit de tijdschriften. Grondboor & Hamer, 13(12), 357–366.