Het artikel van ANDERSON in het vorige nummer van G. & H. had een gesprek tussen ons beiden tengevolge, over de tweede groeve Beltman in Alstatte, zoals die in vroegere jaren was. De glorietijd van deze groeve lag in de jaren vlak vóór de 2e wereldoorlog. Als jongen bezocht ik bijna elke week deze mooie groeve en had dus alle gelegenheid elke verandering waar te nemen. Het algemene beeld van groeve 2 was zoals Anderson reeds beschreven heeft van groeve 3. Onder enkele meters keileem en lokaalmorene bevindt zich een laagje grind en zand, daaronder het materiaal dat afgegraven wordt, de Barremienklei met yzergeoden. Dit profiel kon men vrijwel overal in de groeve waarnemen. In het grindlaagje, dat ca. 30 cm dik was, had ik reeds schelpresten waargenomen, maar hieraan verder geen aandacht geschonken, omdat het grote belang van dergelijke vondsten mij toen nog geheel ontging.