De schildpad van Losser is door het landijs uit de naast omgeving van Losser opgenomen, over korte af stand getransporteerd en op de huidige vindplaats gedeponeerd. De oorspronkelijke ligplaats van de schildpad moet op betrekkelijk korte afstand in noordelijke tot noordwestelijke richting worden gezocht en bevond zich in een kustnabije afzetting van glauconitische kalkzandsteen uit het Lutetien (Boven-Eoceen). Voor zover dit uit de enkele bewaard gebleven fragmenten is op te maken, vertoont de schildpad grote gelijkenis met Chelone subcarinata Owen.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W.F. Anderson. (1961). Een fossiele schilpad in de lokaalmoraine van Losser. Grondboor & Hamer, 15(special issue), 61–71.