Sedert enige tijd is een nieuwe kleigroeve van de firma Hündfeld in bedrijf slechts ruim een kilometer van onze grens verwijderd. Het heeft nogal lang geduurd voordat het mogelijk was de juiste ouderdom van de lagen vast te stellen, thans echter is de tijd rijp hierover iets naders te vertellen. Bovendien zijn inmiddels wat meer belangrijke gegevens over de naaste omgeving van deze groeve ter beschikking.