In het voorjaar van 1962 vond schrijver in de groeve van de heer A. Thijssen aan de Langeboomseweg te Mill een zwart-grijze steen met zeldzaam fraai bewaarde fragmenten van graptolieten. Aangezien vondsten van graptolieten in zwerfstenen ten zuiden van de grote rivieren nooit beschreven zijn en deze fossielen zelden zo goed geconserveerd aangetroffen worden, leek het ons nuttig om mogelijk geïnteresseerden hierop attent te maken.