In de omgeving van Oldenzaal bevindt zich een langgerekt gebied, ingezakt tijdens en na het Tertiair, grotendeels opgevuld met preglaciale zandlagen. Deze laagte bevat nog voldoende water van goede kwaliteit. Het ontstaan is grotendeels te verklaren uit tektonische bewegingen van de bodem, samenhangend met het ontstaan van de zoutdiapir van Weerseloo.