Door de heer J. Hoeve (Rouveen) werd in een groeve nabij Westerhaar een prachtig bewaard gebleven, gesteelde echinoderm gevonden in een sedimentaire zwerfsteen. Het fossiel is door de heer Hoeve aangeboden aan het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie te Leiden ter nadere bestudering. Het bleek te zijn een vertegenwoordiger van het geslacht Pleurocystites (Cystoidea). Het gesteente werd onderzocht door Dr. P.Kruizinga, die het herkende als een zwerfsteen van Baltische herkomst. De huidige vondst van Pleu- rocystites is zeer bijzonder en wel om 2 redenen. In de eerste plaats is Pleurocystites nooit eerder op het vasteland van Europa gevonden (afgezien van twijfelachtige fragmenten uit België) en is dus zelfs niet uit Zweden bekend. In de tweede plaats is de uitwendige vorm en samenstelling der skeletdelen bijzonder.

Cystoide echinoderm, ouderdom, beschrijving, herkomst, vondsten, determinatie
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A. Breimer. (1964). Pleurocystites (Cystoidea) uit een zwerfsteen nabij Westerhaar. Grondboor & Hamer, 18(1), 2–9.