De eerste rivier die bij het droogvallen van de Icenienzee over het midden van ons land sedimenteerde, droeg grind aan met veel baltische kenmerken, o.a, en voornamelijk granietkwarts en de zeer resistente veldspaatsoort mikroklien. Zoals de niet uit-verweerde dunne schelpjes in het wadzand tonen,begon deze rivier, zijn werk boven zeepeil meteen na het droogvallen.