Voor de Stichting voor Bodemkartering uitgegeven door het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen, 1966. 218p.p. met tabellen, grafieken, foto's, bijlagen en een uitvoerige Engelsesamenvatting