In Oost Friesland (Duitsland) werden enkele zwerfsteengezelschappen onderzocht. Het bleek, dat er drie verschillende associaties voorkomen, die elk voor zich te onderscheiden zijn naar de gidsgesteenten, die er in voorkomen en wel: a. meer dan de helft is afkomstig van Z.W. Finland en de Alands eilanden. b. meer dan de helft is afkomstig uit midden Zweden. c. 20 tot 50 % of meer is afkomstig uit de omgeving van Oslo. In de gevallen a en b is het gehalte zwerfstenen uit het Oslo gebied nihil of zeer gering. In het geval c betreft het steeds een afzetting, hetzij keileem of zand, die onder een afzetting a of b ligt, zodat eerstgenoemde ouder moet zijn. Hetzelfde werd al eerder aangetoond voor de Hümling (Duitsland) en voor Drachten (Nederland). In Oost Friesland bleek bovendien, dat zwerfsteengezelschappen, als onder a genoemd, niet gebonden zijn aan rode keileem, terwijl dit o.m. in Groningen en in de N.O. polder (Nederland) wel het geval is.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. Schuddebeurs. (1967). Opnieuw over de verspreiding van de zwerfstenen uit het Oslogebied. Grondboor & Hamer, 21(3/4), 121–129.