Daar de bestaande geologische kaarten van het nederlandse en duitse deel van dit gebied een onvolledig overzicht geven van de situatie van de ondergrond is getracht een beter inzicht te verkrijgen van de mesozoische en tertiaire lagen ter plaatse. De „Alstätter Bucht" is het gebied tussen Oostnederlandse Triasdrempel en de Bovenkrijt omlijsting van het Münsterland. Het onderzoek maakte het noodzakelijk meer dan 1500 handboringen te verrichten die alle door het Pleistoceen reikten tot in de oudere ondergrond. De dikte van het Pleistoceen varieert van 2 tot meer dan 10 meter. Tijdens het onderzoek, uitgaande van enkele bekende punten, bleek het nodig eerst een studie te maken van de tektoniek. Gevonden werd dat het terrein doorsneden wordt door een aantal evenwijdig lopende breuken (Z.O. - N.W.). Het bleek dat langs sommige breuken wigvormige schollen zijn weggezakt bestaande uit jongere formaties (O. Alb, B. Apt.). Geconstateerd kon worden dat de schollenbewegingen nagewerkt hebben tot na het Eoceen. Discordanties werden langs de randen van de Triasdrempel gevonden waar verschillende leden van het Onderkrijt dicordant op Trias liggen. Ook echter werd O. en N.O. van Alstätte O. Alb discordant op Hauterive vastgesteld. (Kötter-Orthaus). Vanaf Feldhall naar het oosten is het gehele krijt zonder hiaten aanwezig. Verwacht mag worden dat langs de oostrand van dit bekken, in de ondergrond, grote hiaten zullen voorkomen. Verschillende boringen gaven een beter inzicht in de stratigrafie van het Hauterive. Meer punten van overeenkomst werden gevonden met het profiel van Losser en Bentheim. Ten zuiden van Alstätte ontbreekt soms het O. Hauterive, westelijk van A. en ook bij Broekheurne schijnt een deel van het jongste Hauterive afwezig te zijn. Bij Kötter-Orthaus is wel weer het jongste Hauterive aangetroffen.

, , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.H. Römer. (1967). De "Alstätter Bucht". Tektoniek en Stratigrafie. Grondboor & Hamer, 21(6), 188–201.