Op 22 november j.l. was het 150 jaar geleden, dat de wereldvermaarde „Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft" in Frankfort aan de Main werd opgericht. Door de oprichting werd de grondslag gelegd voor een natuurwetenschappelijke verzameling en een bibliotheek die haar weerga in de wereld wellicht niet heeft. Het Senckenberg Instituut is gelegen aan de Anlage 25 in Frankfort aan de Main, vlak naast de universiteitsgebouwen. Een indrukwekkend gebouw met een prachtige barokgevel, versierd met talrijke zinnebeeldige voorstellingen. Boven op de gevel staat een beeld van Chronos, de God van de tijd, met een zeis in zijn rechterhand. Al weer enige tijd geleden, in een periode dat men nog volop bezig was met de grondige restauratie van het instituut, hebben de heren W. F. Anderson en G. J. Borghuis deze tempel van de wetenschap bezocht. Hun bevindingen zijn in onderstaand artikel vastgelegd.