Wanneer er gesproken wordt over een klimaat in bepaalde grotten, is die geenszins een overdreven benaming.In alle grotten welke op de een of andere manier in verbinding staan met de buitenlucht heerst een klimaat. Er zijn luchtstromingen aanwezig, die evenals in de atmosfeer veroorzaakt worden door plaatsen van hoge en lage luchtdruk, er heerst een bepaalde temperatuur.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

H.L.M. Jonkergouw. (1969). Het klimaat in grotten. Grondboor & Hamer, 23(6), 244–250.