Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

G.M. Roding. (1970). Boekbespreking: Le genre Grania du Crétace supérieur et du Post-Maastrichtien, de la province Limbourg Néerlandais door E.M. Kruytzer. Grondboor & Hamer, 24(4), 123–124.