The author describes some trilobite species of the genus Pterygometopus, found in ordovician boulders from the Red Boulder Clay of Haren and Groningen, in the North of the Netherlands, with special remarks on their affinities to each other.

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

H. Huisman. (1970). Trilobieten van het genus Pterygometopus, Fr. Schmidt 1881, uit Ordovicische kalkzwerfstenen van Groningen en Haren. Grondboor & Hamer, 24(5), 127–144.