In this article a short chronological review of theories on the origin of flint is given.

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

K.C. Roos. (1971). Samenvatting uit het historisch overzicht over het ontstaan van vuurstenen. Grondboor & Hamer, 25(3), 90–97.