Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.H. Römer. (1972). Boekbespreking: Geologisch onderzoek in de stuwwal van de oostelijke veluwe bij Hattem en Wapenveld door J.G. Zandstra. Grondboor & Hamer, 26(5), 160–160.