In two publications concerning the Netherlands, in the 16th and 17th century we find some remarkable descriptions about mining and geology. Specially the origin of peat is interesting. The original text has been reproduced.

atlas, geologie, mijnbouw, historie, boekwerk
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

F.H.G. Engelen. (1976). De winning van delfstoffen en inzichten in de geologie in de Nederlanden, in een tweetal beschrijvingen uit de 16de en 17de eeuw. Grondboor & Hamer, 30(3), 87–96.