Uitgaande van de grote overeenkomst tussen de aan het einde van de vuursteenknol, in de groeve Schiepersberg, aangetroffen resten van graafgangen en de grote lengte van dit type vuursteenknol met de bundels van graafgangen die voorkomen in het onderste deel van de Formatie van Vaals en de top van de Formatie van Aken, meen ik te mogen aannemen dat we in beide gevallen te doen hebben met het zelfde soort van dier of twee zeer nauw verwante soorten. De makers van deze graafgangen moeten we zeer waarschijnlijk zoeken onder de borstelwormen (Polychaeta).

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W.M. Felder. (1980). Merkwaardige vuursteenknollen en graafgangen uit het Boven Krijt van Zuid-Limburg. Grondboor & Hamer, 34(5), 142–154.