In dit artikel worden relaties beschreven tussen stromatoporen en syringoporen, rugose koralen en trepostomaten. De aanwezigheid van syringopora buizen in stromatoporen kan niet als kommensalisme worden geïnterpreteerd. De samengroeiing van stromatoporen en rugose koralen wordt als neutralisme beschouwd; die van stromatoporen en trepostomaten als ruimte kompetitie. In silurische stromatoporen van Gotland zijn zes typen van boringen aangetroffen. De helft hiervan zijn toe te schrijven aan borende bivalven, de rest aan wormen.

, , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.H. Stel, & E. van de Stoep. (1982). Interspecifieke relaties en boringen in enige Silurische stromatoporen. Grondboor & Hamer, 36(1), 11–23.