, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

R. Schäfer. (1982). Onderzoek naar het voorkomen van trilobieten in sedimentaire zwerfstenen uit de 'Münsterländer Hauptkiessandzug'. Grondboor & Hamer, 36(2), 34–64.