De geologische opbouw van Nederland wordt behandeld met het oog op huidige en toekomstige toepassingen. In een eerste gedeelte wordt een overzicht van de delfstoffen gegeven. Hierna volgt een beschouwing over sterkte en stabiliteit, en over doorlatendheid.