In dit artikel worden uit een zwerfsteen van boven-cambrische stinkkalk vervellingsresten van de olenide trilobiet Parabolina spinulosa WAHL beschreven. Voorzover nagegaan kon worden bevatte het gesteente een zevental meer of minder komplete exemplaren, in diverse - ontogenetisch verschillende - ontwikkelingsstadia. Aan drie jeugdvormen van deze soort kon worden vastgesteld dat het om ongestoorde vervellingsresten gaat, analoog aan die van de 'Olenide ' - vervelling

, , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

H. Huisman. (1982). Een bijzondere vervellingsrest van de trilobiet Parabolina spinulosa Wahl in een Boven-Cambrische zwerfsteen. Grondboor & Hamer, 36(5), 139–144.