Door meting van afgegeven radioaktieve straling blijkt het mogelijk is keileemafzettingen op te sporen die enkele meters diep verborgen liggen in de ondergrond. Tevens kan in enkele sedimenten en fossielen de aanwezigheid van uraan worden vastgesteld. Ook kan worden vastgesteld of in bepaalde gesteenten kaliumhoudende mineralen aanwezig zijn. De aanwezigheid van uraan of thorium in granieten kan gemakkelijk worden aangetoond.