, , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

M.J.M. Bless. (1983). Een inleiding in de geologie van Zuid-Limburg: sedimentatie-cycli en ostracoden. Grondboor & Hamer, 37(3/4), 78–95.