Keileem uit een boring bij zijn woonplaats Sneek spoort Van Cappelle aan tot een bezoek aan het Rode Klif. Hij concludeert dat de kern van het klif uit een preglaciale afzetting bestaat van zuidelijk (Rijn)zand en uit een gelaagd glaciaal zand. Met keileem uit de voorlaatste ijstijd werden die afzettingen bekleed. Het klif is een geïsoleerde rest van de eindmoreneketen Texel-Wieringen-Gaasterland-Urk-Hondsrug.