De verbrokkelde glacigene rug Texel-Wieringen-Gaasterland (Rode Klif )-Urk-Vollenhove-Steenwijk-Coevorden is geen eindmorene, maar een stuwwal. Het begrip eindmorene hoort niet thuis in de landijstheorie. Het is niet zeker of die stuwwal door het ijs overreden is.