Ten minste twee belangrijk verschillende ijsbewegingsrichtingen kunnen voor het nederlandse Saalien worden afgeleid. Ze gaan samen met aanzienlijke verschillen in de keileempetrografie. Gedurende een eerste fase van glaciatie stroomde het ijs in zuidwestelijke richting en deponeerde vooral Zuid-Baltisch materiaal, daarna werd Oost-Baltisch en Oost-Centraal-Baltisch materiaal afgezet tijdens een ijsbeweging in zuidoostelijke richting. Een dergelijke reconstructie vindt steun in de resultaten van steenoriëntatiemetingen in keileem.

, ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

M. Rappol. (1985). Enkele nieuwe resultaten en een overzicht van het onderzoek naar de aard van steenoriëntatie in keileem. Grondboor & Hamer, 39(3/4), 88–97.