Bij een zuigkolk voor zandwinning ca.2 km ten noorden van Zwolle kwamen grote hoeveelheden boomstam-fragmenten en grote stenen naar boven. Drie verzamelde stamstukken werden gedetermineerd door Dr. W.A. Casparie ( B.A.I ., Groningen); twee ervan bleken van Picea te zijn, en één van Pinus, Enkele C14-dateringen geven aan, dat de verzamelde boomstamfragmenten ouder moeten zijn dan ca. 52.500 C14-jaren voor heden. De boomstammen kwamen volgens mededelingen van de uitvoerder van dieptes tussen ca. 12 en 20 meter onder de oppervlakte. Op basis van de gegevens van enkele pulsboringen ter plaatse, en de beschikbare geologische literatuur, mag aangenomen worden dat het hout stamt uit grove afzettingen, behorende tot de Formatie van Kreftenheye 3, die dateren uit het Onder-Pleniglaciaal van het Weichselien. De bomen groeiden hier naar alle waarschijnlijkheid tijdens het Odderade Interstadiaal (het derde interstadiaal van het Vroeg-Weichselien), en werden verspoeld tijdens een belangrijke erosiefase die gedateerd kan worden op de overgang van dit interstadiaal naar het Onder-Pleniglaciaal, in ieder geval vóórd at de bossen geheel gestorven waren.