De gesteenten van het Onder-Devoon in het Rijnland (BRD) bestaan in hoofdzaak uit een monotone afwisseling van grauwe tot rode schalies en zandstenen. Deze zijn afgezet in een ondiepe zee langs de zuid-rand van het Oude Rode Continent. Het Rijnland heeft een van de rijkste en best beschreven Onder-Devoon-flora's van de wereld opgeleverd. Maar ook de fauna van deze lagen is rijk geschakeerd. In de Klerf-Schichten (Onder-Emsien) bij Waxweil er komt een schalieinterval voor met een aantal fossiellaagjes. Een daarvan in de Groeve Köppen is gekenmerkt door de aanwezigheid van de lamellibranchiaat Modiolopsis ekpempusa en enkele ostracoden, waaronder een nieuw geslacht en twee nieuwe soorten (Rebskeella waxweilerenis BLESS n.gen., n.sp., en Euprimites? koeppeni BLESS n.sp.). Zowel deze lamellibranchiaat als de ostracoden suggeren een brakwater-milieu voor dit sediment. Dit past heel goed bij de miosporenassociatie uit dezelfde laag, die afkomstig is van vegetaties die net binnen of boven de getijdezone floreerden langs de kuststrook tijdens het Onder-Emsien.

, , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W. Rebske, C. Rebske, M.J.M. Bless, E. Paproth, & P. Steemans. (1985). Over enkele fossielen uit de Klerf-Schichten (Onder-Emsien bij Waxweiler (Eifel, BRD)) en hun leefmilieu. Grondboor & Hamer, 39(5), 142–155.