Sinds de vondstmelding van het genus Echinocorys in de Formatie van Vaals (Jagt & Bongaert 1986a) is het één van ons (HLB) gelukt nog enkele exemplaren van deze echinide in het bovenste deel van deze formatie in de groeve CPL (Haccourt, Liège) op te sporen. Deze exemplaren zijn, wat de vorm en de details van de corona betreft, beter bewaard gebleven dan het eerst beschreven individu, zodat nu nadere opmerkingen mogelijk zijn over de verwantschap van deze vormen met eerder beschreven Echinocorys-soorten. Daarnaast wordt bekeken of de Echinocorys-populatie' uit de Formatie van Vaals in de groeve CPL voor correlatie-doeleinden geschikt is; ook wordt kort aandacht besteed aan de biostratigrafie van deze formatie.

, ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.W.M. Jagt, & H.L. Bongaerts. (1986). Opmerkingen over enkele Echiniden uit het Onder-en Boven-Campanien in de groeve CPL (Haccourt, B.). Grondboor & Hamer, 40(2), 45–61.