Dankzij de actieve en aanhoudende belangstelling voor de geschiedenis van de Kauter in Nieuw-Namen kon de kennis omtrent de prehistorische bewoning aanzienlijk worden uitgebreid. Het uitgevoerde archeologisch onderzoek geeft een aanwijzing voor bewoning aan de voet van de Kauter in het Laat-Paleolithicum en/of Mesolithicum en in het Midden en/of Late Neolithicum.