From the southern part of the Eastern Netherlands thirteen new counts of crystalline Fennoscandian indicator pebbles (Saalien) are described. A recently published ten-groups-subdivision of the pebble inventory based on the area of origin is explained and put into practice. The results in the newly investigated part of the country together with earlier work in The Netherlands and adjacent Western Germany made it possible to distinguish various areas as the effect of one inland-ice cap.

, ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.G. Zandstra. (1986). Tellingen van noordelijke kristallijne gidsgesteenten in de Achterhoek en zuidelijk Overijssel en opmerkingen over de depositiegebieden van het landijs tijdens het Saalien in Nederland. Grondboor & Hamer, 40(3/4), 76–96.